Termin otwarcia ofert 12-02-2016.Nasiona kukurydzy odmiany SY ROTANGO FAO 240 w ilości 50 jednostek siewnych . ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 12-02-2016.Nasiona kukurydzy odmiany P8745 FAO 250 w ilości 36 jednostek siewnych w BIG - BAG – 1 szt ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 12-02-2016. Nasiona kukurydzy odmiany DKC 3350 FAO 250 w ilości 12 jednostek siewnych. ..
więcej...


Seminarium Trzodowe - 18.02.2016
więcej...
Buhaje w katalogu WCHiRZ
więcej...
XII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
więcej...
25 lat Samorządu Terytorialnego Gminy Krzemieniewo
więcej...
Dni pola z firmą DuPont Poland SA
więcej...

Zastrzeżenia prawne

 Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej www.zzdpawlowice.pl są zastrzeżone dla IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice. Użytkownicy mają prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów strony internetowej IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Instytutu Zootechniki PIB. Żadna z części nie może być wykorzystana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, oraz modyfikowanie bez uprzedniej zgody IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice.
 IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji na stronie internetowej. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w części lub całości strony internetowej. Ryzyko związane z użytkowaniem oraz wykorzystaniem informacji przedstawionych na stronie internetowej ponosi użytkownik. IZ PIB Zakład   Doświadczalny Pawłowice nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód mogących być wynikiem korzystania ze strony internetowej IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice.

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne