Termin otwarcia ofert 10-10-2016. Siano łąkowe w ilości 60 ton ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 06-10-2016. Modernizacja budynków inwentarskich na terenie fermy trzody chlewnej Zakładu Doświadczalnego Pawłowice ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 04-10-2016. Susz z traw w formie granulowanej w ilości 16 ton. ..
więcej...


Informacja o konferencji : Zielone Pola Kukurydza 6 października 2016 r.
więcej...
Pokaz odmian kukurydzy firmy CAUSSADE SEMENCES
więcej...
XIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
więcej...
Relacja z Wystawy w Sielinku
więcej...
Zielone Pola 2016
więcej...

Zastrzeżenia prawne

 Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej www.zzdpawlowice.pl są zastrzeżone dla IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice. Użytkownicy mają prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów strony internetowej IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Instytutu Zootechniki PIB. Żadna z części nie może być wykorzystana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, oraz modyfikowanie bez uprzedniej zgody IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice.
 IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji na stronie internetowej. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w części lub całości strony internetowej. Ryzyko związane z użytkowaniem oraz wykorzystaniem informacji przedstawionych na stronie internetowej ponosi użytkownik. IZ PIB Zakład   Doświadczalny Pawłowice nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód mogących być wynikiem korzystania ze strony internetowej IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice.

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne